ISOBUS

Protokol ISOBUS přináší zemědělcům mnoho výhod!

Obsluha nesených strojů je díky podobné struktuře ovládání zjednodušena, terminál je možné použít pro více přístrojů. Kromě toho je možné společně použít dodatečné obslužné prvky, takzvané příslušenství, jako jsou joysticky nebo lišty s páčkovými vypínači. Je tak možné zjednodušit obdělávání jednotlivých specifických ploch a vyměňovat si data a informace mezi přístroji a zemědělským softwarem.

Anglická zkratka pro sběrnici BUS znamená Binary Unit System (systém binárních jednotek) a slouží k přenosu dat mezi více účastníky, kteří používají společnou přenosovou cestu. Pojem ISOBUS je značka pro datovou sběrnici v zemědělských a komunálně technických aplikacích a je odvezena od mezinárodního standardu ISO 11783. Podle tohoto standardu jsou definovány konektory a vedení, účastníci, datové formáty a rozhraní.

Nejdůležitější stavební prvky protokolu ISOBUS:

1. Obslužný terminál s podporou protokolu ISOBUS (UT)
2. Ovládací jednotka ISOBUS ve stroji
3. Normovaná zásuvka pro připojení stroje k traktoru
4. Dodatečný obslužný prvek ISOBUS (joystick AUX-N)
5. Traktor ECU
6. Přijímač GPS

 

 

Stavební prvky systému ISOBUS

AEF

Jsou tahač a nesený stroj kompatibilní?

Organizace Agricultural Industry Electronics Foundation nezávisle kontroluje komponenty systému ISOBUS a jejich shodu s normou ISO 11783 a dodatečnými směrnicemi AEF. read more

CCI

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Spolek Competence Center ISOBUS e.V. vyvíjí inovativní zemědělskou elektroniku a softwarová řešení nezávislá na jednom výrobci. read more