APLIKACE

Aplikace CCI rozšiřují vaše funkce na terminálu CCI-200

Díky velkému výběru aplikací pro CCI můžete svůj terminál CCI-200 rozšířit o mnoho užitečných doplňkových funkcí. Většina aplikací je už zdarma obsažena v dodávce. Další aplikace je možné kdykoliv bez problémů doinstalovat.

CCI.Command

Aplikace CCI.Command se skládá z pomůcky pro paralelní jízdu na základě GPS (Parallel Tracking) a z automatické kontroly sekcí SC (Section Control) PT a umožňuje přesnou jízdu i v případě špatné viditelnosti nebo na polích bez kolejových řádků. Vzdálenost k rovné nebo zakřivené vodící čáře se vypočítá pomocí GPS a zobrazí se řidiči. SC automaticky spíná v závislosti na poloze GPS sekce stroje. Zamezí se dvojitému ošetření ploch, je možné ušetřit provozní prostředky a trvale se usnadní práce řidiče.

CCI.Control

CCI. Control je nástroj na správu zakázek. Vytváří tedy rozhraní mezi softwarem pro řízení farmy a ovládáním stroje na terminálu CCI. Můžete tak nejen přenášet data zaznamenaná vaším strojem do jiných přístrojů nebo do počítače, ale můžete také bez problémů ovládat a dokumentovat celé pracovní procesy. Ve spojení se signálem GPS je možné plánovat a dokumentovat zakázky s ohledem na místo a používat aplikační mapy pro specifické ošetření částečných ploch. Tyto mapy je možné importovat ve standardizovaném formátu ISOXML i ve formátu Shape.

CCI.Courier

CCI.Courier vám umožní bezdrátový přenos dat, např. prostřednictvím e-mailu nebo online odeslání. Terminál je proto navíc vybaven GSM modemem včetně antény a SIM karty.

CCI.Tecu

Mnoho traktorů ještě není vybaveno protokolem ISOBUS, mají ale signální zásuvku. Pomocí ní získává aplikace CCI.Tecu různé údaje z traktoru, jako např. rychlost jízdy, otáčky vývodové hřídele a postavení zdvihacího mechanismu, a sdílí je s ostatními účastníky sběrnice.

CCI.Cam

CCI.Cam přenáší snímky více kamer přímo do vašeho terminálu, takže máte přehled o svém stroji v každé pracovní situaci.