Optimální obdělávání strniště

Kypřiče Kristall a Karat podávají nejlepší výkony při obdělávání strniště. Je možné je použít i při přípravě seťového lože při setbě do mulče.

Karat 9

Intenzivní kypřič Karat se hodí k prvnímu mělkému a celoplošnému obdělávání strniště po sklizni kombajnem i k následným hlubším činnostem s intenzivnějším promícháváním nebo k přípravě seťového lože při setbě do mulče. read more

Karat 12

Kypřič Karat 12 má čtyři lišty se čtyřmi řadami radliček ve vzdálenosti cca 23 cm pro intenzivní míchání a kypření půdy. Umožňuje mělké, ale i hluboké obdělávání půdy až do hloubky 30 cm. read more

Kristall 9

Kompaktní kypřič Kristall spojuje osvědčené výhody dvoulištového stroje s přednostmi kypřiče s třemi nebo čtyřmi lištami, a zaměřuje se tak na optimální pracovní výsledky při obdělávání strniště. read more