Home PRÁVNÍ INFORMACE

PRÁVNÍ INFORMACE

ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

Všechny údaje naší internetové nabídky byly pečlivě zkontrolovány. Snažíme se tuto informační nabídku stále rozšiřovat a aktualizovat. Nemůžeme ale zaručit kompletnost, správnost a maximální aktuálnost.

Společnost LEMKEN může tyto webové stránky kdykoliv bez oznámení dle vlastního uvážení zcela nebo částečně změnit a/nebo zastavit jejich fungování a není povinna aktualizovat obsah těchto webových stránek.

Odkazy na webové stránky třetích stran neznamenají žádný souhlas s jejich obsahem ze strany společnosti LEMKEN a společnost není odpovědná za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek. Propojení s těmito stránkami probíhá na vlastní nebezpečí uživatele.

Jakékoliv právní nároky nebo procesy, které se objeví ve spojení s těmito webovými stránkami nebo jejím používáním, se řídí zákony Spolkové republiky Německo.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máme radost z vaší návštěvy na naší internetové stránce a z vašeho zájmu o naši společnost a výrobky. Ochrana vaší soukromé sféry při zpracování osobních údajů i bezpečnost obchodních údajů je pro nás důležitým prvkem, na který bereme ohled v rámci své činnosti. Osobní údaje, které byly získány při vaší návštěvě na naší webové stránce, zpracováváme důvěrně a pouze dle zákonných ustanovení.

 

ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Když navštívíte naše webové stránky, uloží naše webové servery obvykle IP adresu, která vám byla přiřazena vaším poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, webové stránky, které u nás navštívíte, a datum a trvání návštěvy. Další údaje vztahující se k vaší osobě jsou uloženy jen tehdy, pokud nám je sami zadáte.

Tato webová stránka používá službu Google Analytics pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vytvářené pomocí souborů cookies o vašem užívání této webové stránky jsou zpravidla předávány na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této stránce bude ale vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena plná IP adresa a tam bude zkrácena. Na základě pověření provozovatele této stránky použije společnost Google tyto informace pro vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, pro sestavení zpráv o aktivitě na webové stránce a pro další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. IP adresa předaná v rámci služby Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude propojena s dalšími údaji od společnosti Google. Odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče můžete zabránit ukládání souborů cookies; upozorňujeme vás však, že v takovém případě nebudete případně moci využít všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit získávání údajů vytvářených soubory cookies a vztažených na vaše užívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu do prohlížeče, který je dostupný pod tímto odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz).

 

Další informace najdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz, popř. na http://www.google.com/intl/cz/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informace o Google Analytics a Ochraně osobních údajů). Upozorňujeme na to, že na této stránce byl kód pro službu Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, aby byla zaručena anonymizace získávání IP adres (tzv. IP maskování).

 

POUŽITÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje používáme pro technickou správu webových stránek a pro splnění vašich přání a požadavků. Pouze tehdy, pokud jste nám předem dali souhlas, využijeme tyto údaje také pro ankety ohledně výrobků a marketingové účely – ale pouze v nutné míře pro každý specifický případ. Údaje zveřejníme státním úřadům pouze tehdy, pokud je to dané zákonem.

 

BEZPEČNOST

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše data, která spravujeme, ochránili před manipulací, ztrátou, znehodnocením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují na základě technologického rozvoje.

 

PRÁVO NA INFORMACE

Na základě písemné žádosti vám rádi sdělíme, zda a případně jaká vaše osobní data jsou u nás uložena.

 

UPOZORNĚNÍ NA RUČENÍ

I přes pečlivou vnitřní kontrolu nepřebíráme záruku za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé.

In Abhängigkeit der Kundenbeziehung verarbeiten wir folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten:

 • Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
 • Vertragsdaten im Rahmen Kundenbeziehung (Kundenummer, Umsätze, Produkte)
 • Zahlungs- und Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten)

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken und auf Basis folgender Rechtsgrundlage verarbeitet:

 • Erfüllung der Kundenbeziehung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
 • (Kauf-)Vertragsausführung und vorvertragliche Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
 • Datenverarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs.1 a DSGVO)
 • Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)

Die Verarbeitung auf Basis berechtigter Interessen von LEMKEN umfasst die Nutzung und Analyse Ihrer personenbezogenen Daten für:

 • Produktinformationen, Produktverbesserungen und Serviceleistungen
 • Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und Produkten, um Ihnen eine individuelle Ansprache mit passenden Angeboten und Produkten anbieten zu können
 • Markt- und Meinungsforschung durchzuführen
 • Schaffung von Transparenz und Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation

Außerdem verarbeitet LEMKEN personenbezogene Daten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit.c DSGVO.

LEMKEN erhebt Ihre personenbezogenen Daten direkt bei Ihnen, z. B. im Kontaktformular, im Online-Shop oder bei der Newsletter-Anmeldung.

Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt im Rahmen der vorgenannten Zwecke. Empfänger personenbezogener Daten können z. B. sein:

 • Marketingagenturen
 • Marktforschungsinstitute
 • Service- und Kooperationspartner
 • Autorisierte Vertriebspartner
 • Druck- und Versanddienstleister

Sofern eine Datenweitergabe erfolgt, findet dies i.d.R. im Rahmen einer Auftragsverarbeitung statt. Unsere Dienstleister werden hierfür vertraglich zu einer sicheren, vertraulichen und korrekten Verarbeitung verpflichtet.

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten findet vorrangig im Gebiet der Europäischen Union (EU) statt soweit LEMKEN in diesen Ländern tätig ist. Eine Datenübermittlung außerhalb der EU (in Drittstaaten) oder an internationale Organisationen erfolgt nur, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind.

Personenbezogene Daten werden zu den genannten Zwecken für die Dauer gespeichert, die zur Erfüllung der Zwecke erforderlich ist und wenn keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (HGB, Abgabenordnung) oder gesetzliche Gründe für die Speicherung bestehen. Das bedeutet, dass LEMKEN spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, in der Regel 10 Jahre nach Vertragsende, Ihre personenbezogenen Daten löscht.

Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:

 • Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO),
 • Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder unrichtig sind (Art. 16 DSGVO),
 • Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DSGVO),
 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DSGVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DSGVO),
 • Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DSGVO),
 • Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) und
 • Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Für uns zuständig ist die
  Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel. 0211 384 24-0, Fax: 0211 38424-10; E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de (www.ldi.nrw.de).

Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung ohne Angabe von Gründen widersprechen.

Wir werden die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO stützen, können Sie uns gegenüber aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Den Widerspruch richten Sie bitte an unsere zu Beginn genannte Adresse.

Die dargestellten Informationen gelten auch für die nachfolgenden besonderen Nutzungen, sofern keine anderweitigen Regelungen getroffen sind.

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.

Folgende Daten werden hierbei erhoben:

 • Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
 • Das Betriebssystem des Nutzers
 • Den Internet-Service-Provider des Nutzers
 • Die IP-Adresse des Nutzers
 • Datum und Uhrzeit des Zugriffs
 • Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
 • Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der System-Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Die Speicherung in System-Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit unserer Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Bei der Speicherung der Daten in System-Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.

Sie können sich auf dieser Webseite online auf unsere Stellenangebote bewerben. Im Laufe der Bewerbung verarbeiten wir neben Ihren Kontaktdaten auch von Ihnen eingereichte Daten zu Lebenslauf und Qualifizierung sowie Fotos. Die Daten werden ausschließlich zum Bewerbungsprozess verwendet und sechs Monate nach der Entscheidung zur Stellenbesetzung gelöscht. Lediglich Rumpfdaten zum Abgleich früherer Bewerbungen werden nach 24 Monaten gelöscht.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Bewerbungsdaten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens, was auch auf elektronischem Wege erfolgen kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformular übersendet. Kommt es zu einem Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen drei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Ein "Cookie" ist eine kleine Datendatei, die von einer Website auf die Festplatte Ihres Computers übertragen wird. Wir nutzen Cookies, wenn Sie auf unserer Site surfen, etwas kaufen, Informationen anfordern oder personalisieren bzw. sich für bestimmte Services registrieren lassen. Wenn Sie die Cookies auf unserer Site akzeptieren, haben wir keinen Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen, aber mit Hilfe der Cookies können wir Ihren Computer identifizieren. Cookies werden im Allgemeinen nach "sitzungsbezogenen" und "permanenten" Cookies unterschieden.

"Sitzungsbezogene" Cookies verbleiben nicht auf Ihrem Computer, wenn Sie unsere Website verlassen oder Ihren Browser schließen. Mit Hilfe der zusammengetragenen Informationen können wir Nutzungsmuster und -strukturen unserer Website analysieren. Auf diese Weise können wir unsere Website optimieren, indem wir den Inhalt oder die Personalisierung verbessern und die Nutzung vereinfachen.

"Permanente" Cookies sind Cookies, die auf Ihrem Computer verbleiben. Sie werden verwendet, um Shopping-, Personalisierungs- und Registrierungs-Services zu vereinfachen. Cookies können beispielsweise festhalten, was Sie zum Kaufen ausgewählt haben, während Sie weiter shoppen. Zudem müssen Sie Ihr Kennwort auf Webseiten, für die eine Anmeldung erforderlich ist, nur einmal eingeben. "Permanente" Cookies können vom Benutzer manuell entfernt werden.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können Cookies jedoch normalerweise ablehnen oder bestimmte Cookies selektiv akzeptieren, indem Sie die Browsereinstellungen entsprechend anpassen. Wenn Sie Cookies deaktivieren, stehen Ihnen unter Umständen bestimmte Features auf unserer Site nicht zur Verfügung, und einige Webseiten werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung. Die Rechtsgrundlage für den Einsatz von Google Analytics ist § 15 Abs. 3 TMG bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 14 Monaten gelöscht oder anonymisiert. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Opt-Out-Cookies verhindern die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website. Um die Erfassung durch Google Analytics über verschiedene Geräte hinweg zu verhindern, müssen Sie das Opt-Out auf allen genutzten Systemen durchführen. Wenn Sie hier klicken, wird das Opt-Out-Cookie gesetzt: Google Analytics deaktivieren.

Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Auf dieser Website haben wir den Code von Google Analytics um die Funktion "anonymizeIp()" ergänzt. Die Erfassung von IP-Adressen wird damit anonymisiert.

Wenn Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind, können mithilfe eines Cookies von Google AdWords, das nach 30 Tagen seine Gültigkeit verliert, Statistiken über unsere Konversionsrate erstellt werden. Das bedeutet, dass wir erfahren, wie viele Nutzer unsere Webseite besuchen und innerhalb von 30 Tagen ein Produkt über unsere Webseiten erwerben. Ein Rückschluss auf Ihre Person ist dabei nicht möglich.

Informationen und Widerspruch:

Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie die Conversion-Cookies deaktivieren, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen festlegen, dass Cookies von der entsprechenden Domain blockiert werden:

Google Adwords: googleadservices.com

Aktuelle Informationen zu Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wie Google konkret Ihre Daten schützt und verarbeitet, können Sie unter privacy.google.com/businesses/ und privacy.google.com/businesses/adsservices/ finden.

Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches Sie für die elektronische Kontaktaufnahme nutzen können. Dabei werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten sowie Datum und Uhrzeit der Registrierung sowie Ihre IP-Adresse gespeichert. Für die Verarbeitung der Daten wird Ihre Einwilligung eingeholt. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden Ihre mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske oder der Email dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme bzw. der Konversation mit Ihnen. Hierin liegt auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die sonstigen verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

LEMKEN unterhält Onlinepräsenzen innerhalb der sozialen Netzwerke Facebook, Youtube, Twitter und Instagram. Ziel dieser Präsenzen ist es, mit den dort aktiven Nutzern zu kommunizieren und sie über unsere Produkte und Dienstleistungen informieren zu können.

Beim Aufruf unserer Profile in den sozialen Netzwerken gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber. Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wird Daten der Nutzer, sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z. B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden. Die Zusendung von persönlichen Daten auf diesen Plattformen ist stets freiwillig. Die persönlichen Daten in den von uns einsehbaren oder öffentlichen Kommunikationen können vom Nutzer jederzeit gelöscht werden.

 • Facebook-Datenrichtlinie
 • Instagram-Datenschutzrichtlinie
 • Twitter-Datenschutzrichtlinie
 • Google-Datenschutzerklärung

Einige LEMKEN-Webseiten und E-Mail-Newsletter im HTML-Format verwenden Web-Beacons in Verbindung mit Cookies, um Gesamtstatistiken zur Websitenutzung zu erstellen. Ein Web-Beacon ist ein elektronisches, unsichtbares Bild, das auch als Einpixel-GIF oder leeres GIF bezeichnet wird. Web-Beacons können bestimmte Informationstypen auf dem Computer eines Besuchers erkennen, etwa die Cookie-Nummer eines Besuchers, Zeit und Datum des Seitenaufrufs sowie eine Beschreibung der Seite, auf der sich das Web-Beacon befindet. Sie können einige Web-Beacons unbrauchbar machen, indem Sie die mit ihnen verbundenen Cookies ablehnen.

Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated.

Diese Website benutzt Hotjar, ein Analysesoftware der Hotjar Ltd. („Hotjar“) (www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europe). Mit Hotjar ist es möglich das Nutzungsverhalten (Klicks, Mausbewegungen, Scrollhöhen, etc.) auf unserer Website zu messen und auszuwerten. Die Informationen die dabei durch den „Tracking Code“ und „Cookie“ über Ihren Besuch auf unserer Website generiert werden, werden an die Hotjar Server in Irland übermittelt und dort gespeichert. Durch den Trackingcode werden geräteabhängige Daten gesammelt.

Die folgenden Informationen können durch Ihr Gerät und Ihren Browser aufgezeichnet werden:

 • Die IP-Adresse Ihres Gerätes (gesammelt und abgespeichert in einem anonymisierten Format)
 • Ihre E-Mail-Adresse inklusive Ihres Vor- und Nachnamens, soweit Sie diese über unsere Website uns zur Verfügung gestellt haben
 • Bildschirmgröße Ihres Gerätes
 • Gerätetyp und Browserinformation
 • Geographischer Standpunkt (nur das Land)
 • Die bevorzugte Sprache um unsere Website darzustellen
 • Nutzerinteraktionen
 • Mausereignisse (Bewegung, Position und Klicks)
 • Tastatureingaben

Log Daten Die folgenden Daten werden automatisch durch unsere Server erstellt wenn Hotjar benutzt wird

 • Bezugnehmende Domain
 • Besuchte Seiten
 • Geographischer Standpunkt (nur das Land)
 • Die bevorzugte Sprache um unsere Website darzustellen
 • Datum und Zeit wenn auf die Website zugegriffen wurde

Hotjar wird diese Informationen nutzen um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, Berichte der Nutzung zu erstellen, sowie sonstige Dienstleistungen, die die Websitebenutzung und Internetauswertung der Website betreffen. Hotjar benutzt zur Leistungserbringung auch Dienstleistungen von Drittunternehmen, wie beispielsweise Google Analytics und Optimizely. Diese Drittunternehmer können Informationen, die Ihr Browser im Rahmen des Website-Besuches sendet, wie beispielsweise Cookies oder IP-Anfragen, speichern. Für nähere Informationen, wie Google Analytics und Optimizely Daten speichern und verwenden, beachten Sie bitte deren entsprechende Datenschutzerklärungen.

Wenn Sie diese Website weiter nutzen, stimmen Sie der oben genannten Verarbeitung der dortigen Daten durch Hotjar und deren Drittanbieter im Rahmen derer Datenschutzerklärungen zu

Die Cookies, die Hotjar nutzt, haben eine unterschiedliche „Lebensdauer“; manche bleiben bis zu 365 Tagen, manche bleiben nur während des aktuellen Besuchs gültig.

Sie können die Erfassung der Daten durch Hotjar verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken und die dortigen Instruktionen befolgen: www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich gerne an die oben genannten Kontaktdaten.

Datenschutzinformation gem. Art.13 DSGVO
Version-Nr. 2.0 vom 16. Oktober 2018