Home Technologie ContourTrack

ContourTrack

Kypření vždy ve stejné hloubce

Přesná kontrola hloubky u polonesených kypřičů je často díky jejich délce komplikovaná. Systém LEMKEN ContourTrack pro Karat KA dokazuje, že je to možné: Díky elektronickému přizpůsobení konturám je vedení kypřiče realizováno navíc i pomocí dalšího hydraulického válce v rámu.

Jako měrná velikost slouží tlak, který spočívá na hmatacích kolech. Hydraulický válec reguluje polohu jednotky válců/vydutých disků tak, aby sledovaly obrysy pozemku. Pracovní hloubka tak zůstává stále stejná i při projíždění vyvýšenin a prohlubní.

Je přitom zajištěný stejnoměrný přenos trakce na traktor – zcela bez potřeby manuálního nastavování! Řidič má lehčí práci a dosažený výsledek práce je vždy stejnoměrný.

Grubber Karat

Intensiv-Grubber für die Stoppelbearbeitung

Hier erfahren Sie mehr

Pokud vycházíme z toho, že určitá zátěž na hmatacích kolech odpovídá požadované pracovní hloubce v mělké půdě, tak platí, že tato zátěž na hmatacích kolech má být udržována konstantní i v případech, že se mění profil terénu. Při délce poloneseného kypřiče Karat 8 metrů toto není možné automaticky dodržet při projíždění vyvýšeninami a prohlubněmi. V prohlubni potom kypřič, pokud není dodatečně seřízen, pracuje v mělčí hloubce, zatímco na vyvýšenině kypří hlouběji, než je požadováno, dochází k odlehčení traktoru a strmě tak stoupá potřeba tažné síly.

Dodatečný hydraulický válec v poloneseném rameni za pracovním polem s radličkami nyní reguluje pomocí otočného bodu polohu jednotky válců/vydutých disků tak, aby sledovaly obrysy pozemku. Zatížení hmatacích kol, umístěných bezprostředně vedle pracovního pole, a tím i celá pracovní hloubka je tedy vždy konstantní. Sériové hydraulické nastavení hloubky tak není ovlivněno. Zbývající opěrné síly, které vznikají zatažením radlic a hmotností stroje, jsou kompletně přenášeny na traktor.

Hydraulický válec je ovládán elektronickou regulací, která neustále přijímá naměřený signál z čepů měřících tlak na obou hmatacích kolech tak, aby se při odchylce tlaku automaticky změnila jeho délka. Řidič nyní musí jen jednou před jízdou nastavit požadovanou pracovní hloubku tak, aby se systém kalibroval, a může si být jistý, že kvalita činnosti zůstane stejná. Jednoduchý, ale efektivní systém je dostupný jako volitelný doplněk pro polonesený kypřič Karat značky LEMKEN. Zákazník na něm vydělá hned dvakrát. Ušetří palivo díky sériovému posilovači trakce kypřiče Karat a postará se o optimální přizpůsobení sestavy terénu a související optimální pracovní výsledek ve zvlněném terénu.