Home Technologie Dvoudisková secí botka

DVOUDISKOVÁ SECÍ BOTKA

Dvoudiskové secí botky LEMKEN pro dokonalé ukládání osiva

Díky vzrůstajícímu tlaku nákladů se musí zemědělec variabilně rozhodovat, zda chce hospodařit konvenčně nebo konzervativně. I při použití v konzervativním obdělávání se stále více používají moderní secí stroje s dvoudiskovými secími botkami. Je možné je použít skoro za všech podmínek a umožňují zemědělci se svobodně rozhodnout ohledně postupu obdělávání.

Rovnoběžníkově vedené dvoudiskové secí botky od společnosti LEMKEN s válečkem pro kontrolu hloubky s gumovým obutím ukládá osivo do stejné hloubky i v měnícím se terénu. Dokonce i při vysokých rychlostech zůstává kontrola hloubky secí botky ideální. Tlak špičky a hloubku ukládání je možné nastavit navzájem nezávisle. Právě v různých terénech je samostatné nastavení hloubky setí a tlaku botky zárukou vysoce přesného ukládání osiva.

KLIDNÝ BĚH

[] Vergleich Einscheibenschar gegen Doppelscheibenschar

Už při rychlosti 5 km/h vykazuje rovnoběžníkově vedená secí botka značně menší horizontální pohyb než jednodisková secí botka s jednoramenným zavěšením. Tato výhoda se zvyšuje při vyšších rychlostech. Hodnoty naměřené společností DLG ukazují lepší a klidnější chod dvoudiskové secí botky ve srovnání s jednodiskovou variantou.

Nová bezúdržbová dvoudisková secí botka od společnosti LEMKEN pro stroje Compact-Solitair se jmenuje OptiDisc. Ložiska s otočnými gumami pro zavěšení disků mají velmi dobré tlumící a pohybové vlastnosti a jsou navrženy pro dlouhou životnost i v těžkých podmínkách. Hydraulické nastavení tlaku botky je možné provést centrálně, přičemž je možný tlak botky až 70 kg.

ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY

Pomocí trapézového válce, který běží před dvoudiskovou secí botkou, se zhutní pouze seťové lože, ale ne půda mezi secími řádky. V takto připraveném seťovém loži mohou seťové botky bez problémů a přesně otevřít seťovou brázdu.

I v případě suchých půd je dosaženo vysokého a stejnoměrného vzestupu půdy. Přítlačný válec za dvoudiskovou secí botkou se postará o ideální uzavření půdy.

Spolupráce trapézových prstenců a následné secí botky s přítlačným válcem je základem optimálního rostlinného porostu.

Výsev

Secí technika

LEMKEN